concloure

 1. convenir, concloure un acord sobre un punt determinat.
  ajustar. Ajustar la pau, una treva, una aliança.
  acordar (→)
  pactar
  contractar
  decidir
 2. Arribar a una conclusió lògica, com a conseqüència de les proves adduïdes.
  cloure. D'aquest afer, jo no clouria res sense la voluntat de ma filla.
  inferir
  deduir
  induir
  argüir
  treure'n la conseqüència© Manuel Franquesa