conduir

 1. v. tr.
  menar. Mena els bous a pasturar. Qui menava el carro?
  emmenar, conduir amb si d'un lloc a un altre.
  portar
  dur
  acompanyar
  guiar
  capitanejar
  governar. El mariner que governava la nau. Per ext.: Governar un vehicle, un aeroplà.
  pilotar, conduir una nau, un aeroplà.
  passejar. Passejar el gos.
  dirigir
 2. (l'aigua, un gas, un líquid qualsevol)
  acanonar
  acanalar
  transmetre, conduir, deixar passar a través seu. El coure transmet l'electricitat.
  portar. Aquest rec porta l'aigua a l'hort.
 3. v. intr. (un camí, carrer, etc., conduir a un lloc)
  menar. Aquest camí mena al riu.
  dreçar. Aquest senderó dreça a la font.
  anar. Aquest carrer va al parc zoològic.
 4. dirigir.
 5. v. pron. → obrar.© Manuel Franquesa