confirmar

 1. fermar. Fermar les treves.
  refermar
  afermar. Això aferma la meva fe.
  roborar
  corroborar. Aquest fet corrobora la meva tesi.
  ratificar. Ell ratifica tot el que havia dit.
  revalidar, confirmar la validesa d'alguna cosa.
  sancionar, confirmar una llei, per part del sobirà.
  homologar, confirmar, una autoritat judicial o administrativa, una acta emanada d'una instància inferior. Homologar una sentència.
  consagrar (fig.), revestir del caràcter de durador. És una regla consagrada per l'ús.
 2. Administrar la confirmació.
  crismar
  ungir.© Manuel Franquesa