construir

reconstruir, tornar a construir una cosa desfeta o enrunada del tot o en part.
edificar (→)
bastir
fer. Fer una casa.
dreçar. Obres de fortificació dreçades per defensar una plaça forta.
alçar. Alçar un arc de triomf, una església, una paret.
pujar (una paret, una casa)
fabricar (un edifici, un mur). Fabricar un dic.
erigir, construir una cosa amb les pròpies mans o per mitjà d'altri. Erigir un monument, un edifici.
elevar, construir una cosa en honor d'algú. Elevà un temple a Venus.
teular, construir la teulada.
paredar, construir paret.
obrir, es diu d'un camí. Obrir una carretera.
fer obres (en una casa), fer-hi reformes.
confeccionar
estructurar, construir un sistema, etc., segons una estructura determinada.
Compareu: plantar. Plantar una tenda.
Antònims: Desbastir. Demolir. Abatre.


© Manuel Franquesa