conversar

xerrar.
enraonar
parlar (amb algú)
confabular, conversar familiarment.
conversejar, donar conversa a algú. Trobaren tres joves que les anaven conversejant.
departir (v. intr.). Passaren una bella estona departint amigablement.
estar a raons
fer petar la claca
fer-la petar (fam.)
donar conversa
donar taba
donar aula
dialogar
fer un pou (fig. i fam.), conversar llarga estona a peu dret.
conferir
conferenciar


© Manuel Franquesa