copejar [o colpejar]

picar (→)
pegar (→)
batre (→)
percudir
tupar (dial.)
pataquejar, donar patacades.
bastonejar (→)
bufetejar (→)
esperonejar, donar cops amb els peus com esperonant un cavall.
espicassar, donar, un ocell, cops de bec.
trompejar, donar trompades o cops.
tustar
amaçar, copejar amb una maça.
apitrar, donar una pitrada o cop de pit a algú.
amartellar (amb un martell)
maganyar, copejar, lleugerament, una part del cos, una fruita, una tela, etc.


© Manuel Franquesa