coquet

Compareu: posturer, magarrinyes, torera (f. dial. Alc.), dona homenera


© Manuel Franquesa