corredor

  1. agent (→)
    correter
  2. Peça de pas, en un edifici.
    passadís
    galeria, corredor en una mina.© Manuel Franquesa