correu

 1. missatger.
 2. Servei de correus.
  mala, servei de correus, esp. a l'Índia. La Mala reial anglesa.
  posta
  estafeta, correu especial per al servei diplomàtic.
 3. Conjunt de cartes o plecs que van pel correu.
  correspondència. Deixa'm llegir la correspondència.
 4. Correu electrònic: E-mail. Compareu: fax, tèlex, teletip© Manuel Franquesa