criat

 1. servent
  servidor
  domèstic
  familiar
  fàmul (esp. en un internat)
  majordom, criat principal, al qual està confiat generalment el govern econòmic de la casa.
  lacai, criat de lliurea.
  patge (ant.)
  escuder (ant.), criat d'un cavaller.
  manescal (ant.), criat que tenia cura dels cavalls.
  ordenança, soldat que fa de criat d'un oficial.
  soldader, que està al servei d'algú cobrant un sou o soldada.
  mosso (→), criat, esp. de masia.
  matalot, mosso d'hostal.
  ragatxo o regatxo, mosso, esp. el qui té encomanades les feines pesades.
  monger, criat que fa diligències per a un convent de monges.
  missatge, criat, mosso.
  hiverner, mosso que es lloga solament per a l'hivern.
  anyader o anyer, mosso que es lloga per un any.
  satèl·lit, servent d'algú per a executar les seves ordres.
  macip, criat jove al servei d'algú; ant. esclau.
  cavalcador (ant.), el criat que cavalcava al costat del carruatge o del cavall del seu amo.
  servei, el conjunt dels criats o criades d'una casa.
 2. Fer de criat: servir. La noia de cal X. serveix a Barcelona.© Manuel Franquesa