cultivar

  1. conrar o conrear
    fer. En aquest camp hi farem alfals.
  2. Fig.
    fomentar
    practicar (→)© Manuel Franquesa