danyar

perjudicar.
damnejar
damnificar
noure
fer mal
espatllar
fer malbé
fer tort (a algú)
deteriorar
irrogar (un dany)
esgalabrar, danyar greument algú.
menyscabar
maleficiar, danyar algú, esp. per art d'encantament. Aquell ignorant pretenia que algú els havia maleficiat. També s'usa en sentit fig.
lesionar, causar dany o lesió als interessos d'algú, esp. al seu cos.
macar (→), danyar un cos viu copejant-lo, rebregant-lo.
magolar, danyar una part del cos, prement-la fortament, copejant-la violentament.
crebantar o escrebantar, danyar una cosa fent-li perdre resistència o consistència amb un cop, etc.
infestar, danyar amb incursions hostils; també es diu dels danys causats per malalties, animals o plantes nocives.
funestar. El temporal ha funestat els conreus.
castigar. Aquesta rentadora castiga molt la roba.
fúmer (fam.), danyar greument algú.
hostilitzar, causar dany als enemics.
sabotejar, danyar a dretcient, generalment amb fins polítics o militars.
tirar la pedra i amagar la mà, perjudicar algú i després dissimular-ho.
redundar (una cosa) en dany (d'algú o d'alguna cosa)


© Manuel Franquesa