d'avui2

del dia. Pa del dia.
hodiern
actual.


Vegeu també:
avui1


© Manuel Franquesa