declaració

declarament. Per les raons dessús dites feren aquesta esmena i aquest declarament. (Consolat de Mar.)
indicció (≠ indicació)
manifestació
afirmació
anunci
notificació
comunicació
proclama o proclamació
manifest
professió. Fer professió de religiositat.
confessió. Confessió de fe.
protestació. A pesar de les seves protestacions d'innocència, fou condemnat.
protesta. Una protesta d'amistat, de fidelitat.
albarà, escrit amb la declaració d'haver lliurat una cosa a algú.
requesta (en certes frases). Requesta d'amor. Requesta de batalla, declaració d'hostilitat, desafiament.
contradeclaració, declaració oposada a la que ha fet algú.
deposició, declaració davant un tribunal.
testimoniatge, íd.


© Manuel Franquesa