destrucció

ruïna
mort (fig.). Això significa la mort de la llibertat.
arrasament
assolament
anorreament
anihilació o anihilament
aniquilació o aniquilament
liquidació
desolació
devastació
demolició
destrossa
estropellament
desballestament
deperdició (gradual)
subversió (de l'ordre, dels principis, etc.)
esvaïment
estrall
aterrament
abatiment
extermini o exterminació (de persones o animals)
extirpació (d'abusos, desordres, etc.)
supressió. La supressió dels abusos.
històlisi (tèc.), destrucció dels teixits orgànics.


© Manuel Franquesa