difícil

 1. (Parlant d'una persona)
  exigent
  espinós, que pertot posa dificultats. Té un caràcter espinós.
  impossible (fig. i fam.). És un home impossible.
  intractable
  delicat, de difícil acontentar. És molt delicat en el menjar.
  insuportable
  incòmode. És un client incòmode: no està mai content.
  problemàtic
  conflictiu
  tenir un geni (o caràcter) endimoniat
  dur, difícil d'impressionar, d'influir.
  llepafils (→)
 2. (Parlant de coses a fer)
  delicat. Una operació molt delicada.
  revés, difícil de treballar, de resoldre, d'aprendre. L'alemany és una llengua molt revessa. Aquesta fusta és molt revessa.
  dificultós
  incòmode
  dur, difícil d'acomplir, difícil de suportar. Porta una vida molt dura. Un treball molt dur.
  treballós
  penós (≠ penible). Una vida penosa. Un treball penós.
  laboriós. Un part laboriós.
  feixuc (fig.). Una tasca feixuga.
  operós
  ardu (tasca, treball, camí, etc.)
  rude (treball, temps, etc.)
  aspre (camí, pujada, etc.)
  entrebancós, ple d'entrebancs, de dificultats. Una empresa entrebancosa.
  travessós, íd.
  ímprobe o improbiós (treball, empresa)
  esgotador
  escrú, ardu, dur, aspre.
  ésser costeruda (una cosa), ésser difícil de fer.
  costar (una cosa) Déu i ajuda, íd.
  veure's negre per a (+ verb en inf.). Em veig negre per a cobrar-li el que em deu.
  ésser de mal fer. Aquesta fusta és de molt mal treballar.
  ingrat (treball, etc.)
  reconsagrat (vulg.)
 3. (Dit d'una qüestió abstracta, d'un estudi, etc.)
  abstrús
  espinós
  delicat (en sentit moral)
  complicat
  enrevessat
  escabrós (moralment)
  intricat
  embolicat
  embrollat
  embullat
  complex© Manuel Franquesa