dipòsit

 1. Acció de dipositar.
  consignació, dipòsit d'una quantitat o d'altra cosa en mans d'una persona pública, o bé de mercaderies a títol de penyora o per a vendre-les.
  caució, dipòsit que hom fa com a seguretat del compliment d'una obligació. L'han deixat lliure sota caució.
  penyora (→), dipòsit que hom fa com a garantia del pagament d'un deute, de l'acompliment d'una obligació.
  gatge, íd.
  imposició (de diners). Va fer una imposició al compte corrent.
  comanda, dipòsit, cura.
  custòdia
  segrest, dipòsit d'una cosa en poder d'un tercer fins que s'hagi decidit a qui ha de pertànyer.
 2. Lloc per a guardar-hi alguna cosa.
  magatzem
  arsenal, dipòsit d'armes.
  consigna, dipòsit per als equipatges, en les estacions.
  guardamobles, local destinat a guardar-hi mobles.
  gabella, antigament, lloc públic on hom emmagatzemava la sal.
  hangar, cobert per a abrigar-hi cotxes, avions, mercaderies, etc.
  rebost, lloc, en una casa, on hom guarda els comestibles.
  docs (pl.), reunió de magatzems, en un port, etc.
  llenyer, dipòsit per a llenya.
  carbonera o cambreta (per al carbó, en una casa)
  glaner, dipòsit de glans.
  graner (per al gra)
  sitja, dipòsit de cereals, farratge, minerals, etc.
  pallol, dipòsit de blat.
  cassal (→), dipòsit d'olives.
  trull, cassal.
  cup, dipòsit subterrani, per a olives, gra, etc.
  tanc, dipòsit de líquids.
  viver, dipòsit d'aigua destinat a la cria de peixos.
  ollal, lloc amb aigua de mar on hom conserva el peix de mar viu, com en un viver.
  cup o tina, dipòsit de vi.
  cisterna, dipòsit d'aigua de pluja.
  tina, dipòsit on hom prepara el bany per a tenyir (esp. el blau d'indi). Blau de tina.
  cubella, cup petit; també, dipòsit de pedra en el qual es rep l'oli que raja de la premsa.
  gresol o gresola (de l'oli, en un llum d'oli)
  culla, íd.
 3. pòsit.© Manuel Franquesa