disminuir

 1. v. tr. Fer més petit, més reduït (oposat a augmentar).
  empoquir (el nombre de coses)
  escurçar. Escurçar les racions.
  apocar o apoquir, reduir a poc, a menys.
  empetitir o enxiquir, fer més petit o fer-ho semblar.
  abreujar, disminuir una cosa en la seva durada o en la seva extensió.
  retrinxar, disminuir, escurçar, fer més escàs. Retrinxar les despeses, la ració, etc.
  escassejar. Hom li escasseja els aliments: el mataran de fam.
  fondre (fig.). Fondre la hisenda.
  retallar (fig.). Retallar un article, fer-lo més curt.
  restringir. Restringir els crèdits.
  reduir. Reduir les despeses, el sou, etc.
  minvar. Els obrers fan vaga perquè els han minvat la paga.
  minimitzar
  minorar
  aigualir (fig.)
  afeblir o debilitar
  desnombrar, disminuir el nombre de fils en un ordit.
  rebatre, disminuir una quantitat d'un total.
  rebaixar, íd.
  abaixar. Abaixar de dos pams una paret.
  estrènyer o estretir. Han hagut d'estrènyer les voravies. Han estretit la carretera.
  atenuar, disminuir la gravetat d'una cosa.
  matar, disminuir la brillantor, la intensitat d'un color.
 2. v. intr. Esdevenir més petit.
  minvar
  decréixer
  demancar
  mancar. El vent ha mancat bastant, a partir de migdia. Ja manca la pluja, ja minva.
  afluixar. El vent afluixa. La febre ha afluixat. Els turistes ja comencen a afluixar.
  fondre's (fig.)
  amainar, íd.
  aflacar. Ja comencen a aflacar els estiuejants, al setembre.
  amollar. El vent, la febre, amolla.
  cedir. Ja cedeix la tempesta.
  remetre. La febre ha remès sensiblement. Compareu: ésser remitent
  caure. Ja cau el vent, la calor, etc.
  decaure
  declinar (el dia, el sol, la febre, la salut, les forces, la influència, etc.)
  definir, anar disminuint l'amplària, el gruix, etc., d'una cosa fins a esdevenir nul.
  baixar (els preus, la febre, etc.)
  apaivagar-se (un dolor, el vent, etc.)
  calmar-se, íd.
  flaquejar, ésser, una cosa, en quantitat inferior a la normal.
  esclarissar-se (el gruix d'una cosa)© Manuel Franquesa