distància

 1. allunyament, gran distància.
  separació
  carrera, en frases com haver-hi una gran carrera d'un lloc a l'altre.
  tros, en frases com haver-hi un gran tros fins allí.
  tret. De la teoria a la realitat hi ha un gran tret.
  llunyària, distància entre dos objectes distants un de l'altre.
  forària, llunyària mar enfora.
  equidistància
  llum, distància entre dos suports (pilastres, bigues, etc.).
 2. Fig. → diferència.© Manuel Franquesa