dividir

 1. partir
  fendre o fendir
  fraccionar
  dislocar, en certes frases. Dislocar un exèrcit, un imperi, etc.
  seccionar, dividir en seccions.
  fragmentar, dividir en fragments.
  quarterejar, dividir quelcom (esp. un escut) en quatre parts.
  compartir, dividir una cosa donant-ne part a altri.
  desmembrar, dividir el cos d'un animal separant-ne els membres. També fig. desmembrar un país.
  esquarterar. Esquarterar un bou.
  segmentar, dividir en segments.
  esbadiar, pròpiament, dividir una trena, una garba, en badies. També s'usa fig. Esbadiar-se un llibre en X parts.
  desintegrar, dividir una cosa en les seves parts integrants. Desintegrar l'àtom.
  desdoblar, fer dos tots d'un sol tot. Desdoblar una classe massa nombrosa.
  tripartir o tercejar, dividir en tres parts.
  trisecar, íd. en tres parts iguals.
  triangular, dividir una superfície en triangles.
  rompre la unitat (d'una cosa).
  capitular (un llibre), dividir-lo en capítols.
  classificar, dividir en classes o categories.
 2. (dividir-se pron.)
  subdividir-se
  esbrancar-se
  escamotar-se, dividir-se, un grup, formant escamots.
  esmadeixar-se, dividir-se en badies.
  esbadiar-se, íd.
  esblenar-se, íd. en blens.
  ramificar-se
  bifurcar-se
  trifurcar-se
  entreforcar-se (un camí, etc.)
 3. Dividir les persones.
  fer desavenir
  desacordar
  enemistar (→)© Manuel Franquesa