dolent

 1. danyós.
  mal (sempre anteposat al nom). És una mala persona.
  malbò
  pèssim, molt dolent.
  àvol (ant.)
  xerec. Beure aigua xereca.
  malèvol
  malèfic
  malvat
  maligne
  maliciós
  odiós (→)
  abominable o execrable
  facinerós
  malfactor o malefactor
  malnat o malparit
  cruel (→)
  pervers
  murriesc
  murri (persona)
  pèrfid, fredament maligne.
  inic, dolent, injust. Una calúmnia iniqua. Un jutge inic.
  infame
  miserable
  diabòlic (hiperb.)
  satànic, íd.
  mefistofèlic
  nefand o nefari
  ésser una pesta, dit d'una persona o cosa molt dolenta, que pot causar dany.
  detestable
  inqualificable
  reconsagrat (vulg.)
  malvolent (persona, paraules, escrits)
  ésser dolent com (o més dolent que) la tinya
  ésser una malànima (o una mala ànima)
  danyós
  maleït. Té un geni maleït.
  nefast
  infernal. Un temps infernal.
  inclement, orc o rúfol (temps)
  monstruós
  vergonyós
  vil (→)
  infecte (acte, persona)
  inconfessable, dit d'una acció dolenta.
  ésser un murri (o un pillet, o un bergant, o un rufià, o un brètol)
  malintencionat
  ésser una mala pècora, dit d'una persona dolenta.
  ésser un mal cap
  ésser un monstre
  mal entranyat
  ésser un sac de malícia
  tenir mals jocs
  tenir mala bava
  dolent com una pedregada seca
  més dolent que la pesta
  mal intencionat o malintencionat
  ésser de la pell del diable (o de Barrabàs, o de Judes)
  ésser una mala persona
  ésser un escurçó
  ésser una mala bèstia
  endimoniat, endiablat o endiastrat (s'aplica esp. a les criatures en el sentit d'entremaliat [→])
  ésser un galifardeu, ésser capaç de fer-ne de totes.
  ésser un bon punt, íd.
  ésser un (mal) sorge, ésser un mal subjecte.
  ésser una animeta. En aquell barri, hi ha unes animetes!
  tenir mala sang
  ésser capaç de fer-ne de totes
  ésser capaç de tot
  ésser un esbirro
  ésser pitjor que el mal lladre (Alc.)
  ésser més dolent que un gat borni (Alc.)
 2. Dit d'una cosa mal feta, poc sòlida, de mala qualitat.
  de fira
  de joguina
  de munició
  ésser (una cosa) de pa sucat amb oli, ésser de mala qualitat.
  ésser (una cosa) bona per a tirar al carrer (o al foc)
  no poder anar ni amb rodes (cosa)
  ésser més dolent que... (o tan dolent com...)© Manuel Franquesa