dominar

 1. v. intr. Tenir, algú, la supremacia.
  imperar
  regnar. Ella regnava en tots els cors. Regnar, un costum.
  tenir la supremacia (o la preponderància)
  senyorejar
  predominar
  caciquejar
  comandar
  ésser l'amo
  tenir la paella pel mànec
  tenir la grapa (sobre algú)
  tallar el bacallà (fig.)
  ficar-se la gent a la butxaca
  prevaler
  triomfar (d'algú o d'una cosa).
 2. v. tr. Tenir algú o alguna cosa sota el seu domini.
  senyorejar. Senyorejar les males inclinacions.
  subjugar
  tractar (algú) a baqueta, dominar-lo brutalment.
  subjectar
  sotmetre
  esclavitzar
  asservir
  tenir (algú) dins el puny
  tenir-li (a algú) el peu al coll
  tiranitzar
  apoderar. Vencé i apoderà els enemics.
  superar
  sobrar. No el pogué sobrar per la força, però ho feu amb l'astúcia.
  doblegar (fig.)
  domar (fig.)
  composar (≠ compondre), imposar a algú la nostra voluntat, fent-li creure el que volem.
  tenir (algú) a la seva mercè (o discreció)
  fer ballar (algú) com una baldufa (o com un putxinel·li, o com un titella)
  posar (algú) a ratlla
  tenir (algú) ficat a la butxaca
  fer la llei (a algú)
  portar les calces, dominar la dona el marit.
  posar-se les calces (d'algú), dominar-lo, fer-li fer el que hom vol.
  portar (algú) a remolc
  Antònims: Anar a remolc d'algú, ésser dominat per ell.
 3. Sobresortir en alçària.
  senyorejar. El cloquer senyoreja tot el poble.
  ultrapassar
 4. (dominar-se pron.)
  contenir-se
  reprimir-se
  sobreposar-se
  refrenar-se
  retenir-se
  posseir-se, saber-se dominar.
  poder-se (o saber-se) estar de
  fer-se violència
  Antònims: Descordar-se. Perdre els estreps. Perdre l'oremus. Perdre el control de si mateix.© Manuel Franquesa