dona

noia, nena, mare, esposa, vídua.

Alguns dels mots següents tenen un ús despectiu o discriminatori basat en estereotips:
fembra (poc usat actualment. En tot cas, emprat només quan hom vol accentuar l'aspecte del sexe.)
dama, pròpiament, dona noble; per ext. dona distingida.
senyora, íd. Es diu, però, per cortesia, de qualsevol dona.
matrona, dona de molt respecte; dona grossa i alta.
madona, senyora; mestressa; dona que té al seu càrrec alguna funció. La madona de les claus.
matriarca, dona cap de família.
virago, dona homenenca.
homenot, íd.
gallimarsot, dona homenenca, malgirbada o sense gràcia.
amazona, dona viril o guerrera.
valquíria, íd.
donzella (→), dona verge; es diu només d'una verge jove i per ext. de qualsevol noia.
puella, dona verge.
vestal, dona molt casta.
marca, nom de la dona en l'argot dels delinqüents barcelonins.
bacant, dona dominada per una passió desmesurada, esp. sensual.
messalina, íd.
marfanta, mot despectiu per dona; especialment dona deshonesta.
dona galant, dona que té sovint intrigues amoroses.
marcolfa, íd.
donota, íd.
tigressa, dona atractiva, provocadora, molt activa amorosament i sexualment.
vampiressa, dona que sedueix els homes amb la seva fascinació eròtica.
deessa, divinitat, sirena, sílfide, venus, beutat, bellesa, dona molt bella.
pitera, dona ben cossada.
comare, dona xerraire, xafardera.
nimfòmana, dona que pateix de furor uterí, d'una exageració patològica de l'impuls sexual.
tia, dona soltera ja no jove.
caramasera, dona que es capté curosament de l'administració domèstica.
fúria, dona iracunda, violenta.
harpia, dona dolenta, de mals sentiments.
bruixa, dona vella i lletja o lletja i dolenta.
lloro, dona molt pintada.
paula, dona taujana.
multípara, dona que ha parit més d'una vegada.
nul·lípara, dona que no ha parit. 
primípara, dona que pareix o ha parit per primera vegada.
partera, dona que fa poc que ha infantat.
conilla, dona molt fecunda.
el bell sexe, la dona, en general.
el sexe femení, íd.
donam, multitud de dones, en un sentit no gaire respectuós.
femellam, íd.


© Manuel Franquesa