dur2

 1. adj.
  fort
  compacte. La fusta de roure és molt compacta.
  ferm. Tenir la carn ferma.
  granític
  adamantí
  ferri
  petrós o petri
  empedreït
  endurit
  coriaci o corretjós, dur com el cuir.
  corretjut, dit esp. d'un menjar.
  massís. Tenia unes cuixes massisses.
  gord, en les expressions pa gord, terra gorda.
  tirós, dur, de mal rosegar.
  dur com un os
  dur com una post. Un bistec dur com una post.
  dur com una sola de sabata, íd.
 2. Dit d'una persona, quant al caràcter.
  insensible (→)
  inexorable
  inclement
  cordur
  rude. Un hivern molt rude.
  rigorós
  despietat
  sense sentiments
  Compareu: inhumà, cruel
 3. difícil, aspre.
  Antònims: Tou. Bla. Moll. Tendre. Fofo. 4. Vegeu també:
  dur1© Manuel Franquesa