element

  1. principi, últim element. Els antics creien que en els cossos hi havia el principi de calor i de fred, de sequedat i d'humitat.
    substància primordial
  2. medi.
  3. substància.
  4. força.
  5. part.
  6. causa.
  7. dada.
  8. rudiments.© Manuel Franquesa