encaix

 1. unió.
  encadellat, encaix de dues fustes encadellades.
 2. enllaç (→)
 3. Cavitat en què s'encaixa una cosa.
  mossa, buit que hom fa en una cosa per encaixar-n'hi una altra.
  rebat, part d'un marc, etc., on ha de venir a encaixar-se la fulla d'una porta, un quadre, etc.
  galze
  solc© Manuel Franquesa