equilibrat

estable (cosa)
ponderat (persona)
amesurat, íd.
equànime, íd.
Antònims: Desequilibrat.


© Manuel Franquesa