escola

 1. estudi (ant. universitat), escola primària.
  col·legi
  parvulari, escola o dependència on s'imparteix l'ensenyament que precedeix el primari.
  costura, escola de nenes.
  acadèmia
  institut
  liceu, a França i en altres llocs, centre d'ensenyament secundari.
  seminari
  gimnàs, nom que hom dona de vegades a establiments d'ensenyament intel·lectual.
  politècnic
  conservatori (de música)
  universitat
  facultat (dependent d'una universitat).
  La facultat de Medicina.
  pensionat
  internat
  autoescola, escola de conducció d'automòbils.
  Compareu: reformatori
 2. Escola bressol: → llar.
 3. doctrina, sistema, estil.© Manuel Franquesa