escoltar

 1. Aplicar l'orella a oir quelcom.
  dreçar l'orella (o les orelles)
  estar a les escoltes
  auscultar, escoltar els sorolls interiors del cos, com fa el metge.
  estar suspès dels llavis (d'algú), escoltar-lo amb atenció.
  estar amb un pam d'orella
  parar orelles o parar orella
  badar les orelles
  obrir l'orella (o les orelles)
  escoltar amb totes les seves orelles
  prestar atenció
  seguir. Perdoneu, no us seguia; estava distret.
 2. Fer cas d'allò que ens diuen.
  fer cabal. Feia molt cabal dels consells del seu pare.
  curar-se. Ell no se'n curava, dels consells del seu pare.
  empatxar-se. No t'empatxis del que diuen els altres.
  donar orella
  prestar l'orella (a les paraules d'algú)
  exaudir, escoltar benignament un prec i concedir el que hom demana.
  Antònims: Desoir. Tancar l'orella. No entendre's de raons. Tenir les orelles a cal ferrer: fingir no sentir allò que li diuen. Fer orelles de marxant. Fer com qui no hi sent. Desobeir.© Manuel Franquesa