escultura

 1. Art, acció d'esculpir.
  plàstica o art plàstica
  torèutica, art de treballar en relleu el vori, la fusta, etc.
  estereotomia, art de tallar la pedra, la fusta, el ferro.
  estatuària
  imatgeria
 2. L'obra esculpida.
  estàtua
  imatge
  figura
  talla
  entalladura
  entretalla
  relleu (baix relleu, mig relleu, alt relleu)
  bust
  tors
  esbós
  carassa o mascaró
  angelot, figura gran d'àngel que hom posava a les façanes.
  cariàtide, atlant o telamó, figura de pedra que serveix de columna o de pilastra.
  anàglif, ornament esculpit.© Manuel Franquesa