esfera

  1. bola. La bola del món.
    globus
    esfèrula, petit cos esfèric.
  2. Fig. → camp, espai, rang.© Manuel Franquesa