espai

 1. Extensió indefinida que conté tots els cossos materials, tot l'univers.
  Compareu: l'infinit, l'èter, els espais celestes
 2. Una porció de l'espai.
  lloc (→). Resta un bon lloc per a posar-hi els llibres.
 3. Interval entre dos o més objectes, espai delimitat; buit de cossos sòlids.
  interval o entrevall (ant.)
  interstici, petit espai entre les parts d'un cos.
  àmbit o perímetre, espai circumscrit.
  ròdol, espai vagament circular.
  buit. Aquí encara hi ha un buit: posa-ho aquí.
  buc. El buc d'una nau. El buc d'una escala, l'espai on hi ha edificada l'escala.
  entrenús, espai entre dos nusos.
  entresolc, espai entre solc i solc.
  entrevia, espai entre els dos raïls del ferrocarril.
  clar. Els clars d'una processó, els espais que resten quan es trenca.
  clariana, espai serè en un cel ennuvolat, espai sense arbres en un bosc.
  mediastí, espai entre els dos pulmons.
  esfera o camp, l'espai en el qual s'exerceix la influència, l'acció, la coneixença, etc.
  remig, espai entre cada dos bancs dels remers en una embarcació.
  interlínia, espai entre dues línies.
  blanc, espai en blanc. Deixa un blanc per a la data.
  espaiat, blanc entre mot i mot o entre lletra i lletra.
  corral, espai en blanc massa gran deixat entre dues paraules (Alc.).
  marge, espai blanc als costat d'una pàgina.
  Molts noms que expressen un espai es formen amb el prefix entre- o inter-: Entrecanal. Entrecella. Entrepont o entrecoberta (en una nau). Entrecostella. Entrefinestra. Entrepilastra. Intercolumni. Interlínia. Internodi.
 4. Per analogia, porció de temps.
  terme. En el terme de deu mesos.
  interval o entrevall (ant.)
  entreacte, espai de temps entre dos actes.
  marge, espai de temps concedit a algú per a obrar.
  respit, íd.
  lapse. En el lapse de tres mesos.
  interluni
  interregne
  temps.
 5. (En tipografia)
  quadratí, espai quadrat.
  quadrat, espai de 1'5, 2, 3, etc., quadratins.
  Compareu: corondell© Manuel Franquesa