establiment

 1. Acció d'establir.
  constitució
  erecció
  instauració
  creació
  implantació
  introducció
  entronització
  fixació
  institució
  instal·lació
  elaboració
  ordenació
  fundació
  erecció
 2. La cosa establerta.
  institució
  fundació
  creació. És una creació de l'artista N.
 3. casa. Una casa comercial. La fàbrica X és una casa molt seriosa. Casa de salut.
  empresa. Una empresa comercial, industrial, etc.
  firma. És una firma molt important.
  botiga (→)
  tenda
  magatzem (hab. en pl.)
  basar
  hospital (→)© Manuel Franquesa