estadi

 1. camp d'esports
  poliesportiu
  Compareu: amfiteatre, arenes, lliça, hipòdrom, velòdrom
 2. Període.
  avatar
  fase
  etapa
  grau, cadascun dels estats intermediaris que condueixen successivament d'un estat a un altre. El país està en un grau de cultura molt baix.
  període (→)
  esglaó (fig.)
  estat© Manuel Franquesa