estafar

esquilar (fig.)
escorxar (fig.)
cotnar (fig.), fer pagar a algú excessivament per alguna cosa.
acanar, íd.
defraudar
desfalcar
malversar
robar.


© Manuel Franquesa