estat

 1. Manera d'ésser o d'estar.
  situació
  disposició
  estadi (→)
  punt. La baralla havia arribat al punt culminant.
  posició
  condició. Una persona de condició noble.
  fase
 2. Règim polític d'una nació.
  règim. El règim republicà, monàrquic, totalitari, democràtic, etc.
 3. Cos de persones que viuen en un mateix país i sota unes mateixes lleis, encara que això s'hagi esdevingut artificialment, per qualsevol circumstància històrica o arbitrària. En alguns contextos s'escriu amb majúscula.
  potència, estat poderós en algun aspecte. Una potència militar. Una potència econòmica, atòmica, marítima, etc.
  república (ant.), conjunt d'institucions i organismes pertanyents al règim d'una comunitat política. Molts abusos en gran dany... de la república del dit Regne (document del segle XV. Alc.).
  Les expressions poble, nació i país, s'usen només en un sentit molt ampli com a sinònims d'estat. El seu sentit veritable és tot altre. En canvi, l'ús de pàtria en sentit d'estat o, àdhuc, de país, constitueix una incorrecció.
 4. De l'Estat: Estatal.
  Estat major: Compareu: plana major
  En bon estat: En condret. Tenir una cosa en condret.
  En mal estat: Malparat.© Manuel Franquesa