estri

instrument
utensili
atuell
eina
arreu
ormeig, conjunt dels estris d'un ofici o d'un art.
atifell
courim, estris de cuinar.
aram, estris de cuina, d'aram.
parament de taula, plats, coberts, vaixella, etc.
parament de casa, estris, mobles, etc., que hom utilitza normalment en una casa.
parament de cuina, estris, atuells, etc. de la cuina.
bateria de cuina, íd.
fòtil, es diu fam. de qualsevol estri transportable o manejable.
cosa.


© Manuel Franquesa