experimentar

 1. assajar.
 2. Ésser afectat per un canvi en bé o en mal.
  sofrir-ne (o tocar-ne) les conseqüències
  tocar amb les mans (una cosa) (fig.), convèncer-se'n per experiència.
  provar. Aquell desgraciat ha provat àdhuc la misèria.
  sofrir. El malalt ha sofert una recaiguda. He sofert una gran pèrdua.
  sentir. Sentí una immensa alegria.
  anar per bé (o per mal), es diu d'un malalt quan experimenta una millora (o un empitjorament).© Manuel Franquesa