expressió

 1. manifestació.
  Acció d'expressar; la cosa expressada.
  exteriorització
 2. Mot o conjunt de mots que expressen una idea.
  mot
  paraula
  dicció
  terme
  locució
  idiotisme, locució peculiar d'un idioma.
  fórmula
  gir
  figura (retòrica)
  frase
  exclamació
  Compareu: pantomima
 3. Fig.
  ànima. Recita correctament, però sense ànima.© Manuel Franquesa