expulsar

gitar
foragitar
forallançar
excloure
desllodrigar o deslloriguerar (fig.), pròp. fer sortir, treure del cau o llodriguera.
evacuar
eliminar


© Manuel Franquesa