extrem

 1. adj. → últim.
 2. alt, gran.
 3. Parlant de mitjans, remeis, etc.: Heroic. Un remei heroic (fig.). Desesperat. Un mitjà desesperat.
 4. m. El punt, el moment extrem.
  punta. Ara són a la punta del carrer.
  cap. Els caps dels dits. Recórrer un carrer d'un cap a l'altre.
  extremitat
  extremitud, grau més alt a què pot arribar una cosa.
  final
  testa, cadascun dels dos extrems d'una post, d'un taló, etc.
  paroxisme, màxim d'intensitat d'un accés de dolor, d'ira, etc.
  pol (fig.). D'un pol a l'altre, d'un extrem a l'altre.
  capdamunt, en la loc. adv. al capdamunt. Al capdamunt de la pujada. Al capdamunt de la pàgina.
  al capdavall, íd. Al capdavall de la pàgina.
  cim (fig.)
  límit, part extrema d'una extensió qualsevol, d'un període de temps, etc.
  màxim (m.) o màximum
  súmmum© Manuel Franquesa