faltat

mancat
privat de
desheretat (fig.)
orfe (fig.). Orfe de tota companyia.
despullat
destituït
buit. Paraules buides de sentit.
dejú (fig.). Estar dejú de notícies.
freturant o freturós. Freturós de tot sentiment de dignitat.
manc (fig.), faltat de la seva integritat. Un poble manc de llibertat.


© Manuel Franquesa