fàstic

  1. repugnància
    escrúpol. No tinguis escrúpol de beure amb aquest got: és net.
    nàusea. (esp. moral)
    oi (hab. en pl., ois). Fer ois una cosa. Ningú no tastaria sense ois carn de gos.
    Compareu: embafament
  2. Fer fàstic (algú o alguna cosa) a algú: → repugnar.© Manuel Franquesa