favor

 1. Disposició d'ànim a concedir alguna cosa a algú de preferència a d'altri.
  gràcia
  privadesa
  aura, principalment en la frase aura popular.
  valiment
  Compareu: crèdit. Tenir crèdit prop d'un ministre.
 2. De favor: → gratuït.
 3. A favor de: En benefici de. En utilitat de. Pro. En pro. Antònims: En contra de.
 4. Allò que concedim a algú per lliure voler.
  servei
  gràcia
  mercè
  complaença. Amb això em fareu una gran complaença.
  benefici o benifet
  (m.)
  bons oficis
  finesa
  atencions
  distinció. Acordar una distinció a algú.
  Antònims: Desfavor. Desservei.



© Manuel Franquesa