fe

 1. Creença ferma en la veracitat, en la capacitat, etc., d'algú o d'alguna cosa.
  confiança. Tenir confiança en el metge.
  creença. Donar creença a les paraules d'algú.
  crèdit. Donar crèdit a una notícia.
  fiança. Tenia gran fiança en el seu metge.
  fidúcia (ant. i obsolet)
  Antònims: Difidència. Desconfiança. Dubte.
 2. Creença en els dogmes d'una religió.
  creences. Això és contrari a les meves creences.
  conviccions
  opinions
  sentiments religiosos
  Compareu: credulitat
  Antònims: Incredulitat. Descreença. Indiferentisme.
 3. Les creences que fan el fons d'una religió, d'una doctrina, etc.
  dogma, principis imposats autoritàriament per una religió i, per ext., per un sistema, per un partit, etc. Els dogmes marxistes.
  evangeli (per ext.)
  credo. El credo protestant. El credo d'un partit polític.© Manuel Franquesa