ferida

lesió
mal. Té mal a la cama. Un mal lleig.
pupa (en llenguatge infantil), mal. M'he fet pupa al dit.
plaga
nafra
alifac
trauma
tall
trau, incisió profunda. Fer un trau a algú, donar-li una ganivetada.
punxada
mossegada
trenc, esp. ferida al cap.
trep, íd.
xiribec, íd.
encetada, causada per una fregada, etc., que ha llevat la pell.
escorxadura, íd.
pelada, íd.
excoriació, íd.
burxada
erosió. Va caure i es va fer erosions a la cara.
esgarrinxada
esgarrapada
unglada
arpada
urpada
unglera, ferida causada per l'ungla que creix endins de la carn.
escopetada, ferida causada per un tret d'escopeta.
estocada
punyalada
ganivetada o coltellada
sangprès, ferida coberta de sang presa.
tocadura, enclavadura i matadura, ferides que només tenen lloc en un animal de bast o de tir.
font, ferida d'un vegetal per on raja suc.
Compareu: transfixió, transverberació, estigma, úlcera


© Manuel Franquesa