fervent

fervorós (→)
càlid
entusiàstic.


© Manuel Franquesa