fita

 1. monjoia
  terme. Posar termes a un camp.
  pedra termenera
  pedra mil·liar (en un camí, en una carretera, etc.)
  jaló
  molló
  vedruna, muntet de rocs que assenyala una partió.
  pilar, pila de pedres que fan de molló.
 2. Posar fites: Fitar.
  Acció de posar fites: Fitació.© Manuel Franquesa