fix

fixat
ferm
estable
immòbil
estacionari, que no canvia d'estat o condició. Planeta estacionari.
invariable
permanent
inamovible
inalterable (qualitat, color, etc.)
inerrant (astre)
inerràtic (pedra, etc.). Antònims: Erràtic.
sedentari, dit d'una persona que té domicili fix. Antònims: Nòmada. Errant.
efectiu (dit d'un funcionari, un empleat, etc.)
de planta, fix i no temporer.
Antònims: Mòbil. Amovible. Variable.


© Manuel Franquesa