fletxa

sageta
cairell, fletxa més curta que les ordinàries i de punta molt pesant.
vira, fletxa prima i de punta molt aguda.
virató
dard


© Manuel Franquesa